05.05.2023. – 27.05.2023. - Vinkovci, Vukovar, Đakovo, Sl. brod, Valpovo, Osijek

02.05.2023. – 27.05.2023. - Daruvar, Slatina